Huurdersvereniging Woonvallei
in uw belang!

Woord van de voorzitter

De eerste 3 maanden van 2018 zijn al weer voorbij.
In die maanden is door de HV hard gewerkt aan bv onze nieuwe Website en aan een nieuw computer systeem. 

Onze werkwijze op ons kantoor is professioneler geworden en veiliger met onze nieuwe provider Ziggo.
Dit in verband met de strengere privacy regels die in de tweede helft van 2018 in gaan.

Op dit moment zijn we volop bezig met het voorbereiden van onze jaarvergadering.

Ook gaan we een start maken naar de prestatie afspraken van 2019 samen met de Woningstichtingen,
Gemeente en de 3 Huurdersverenigingen.  

Ieder jaar worden door de 3 partijen afspraken gemaakt over bv herstructurering, sloop en nieuwbouw, zorg , betaalbaarheid en duurzaamheid zodat wij namens onze huurders een zwaar wegend advies kunnen afgeven.  

Op onze huurdersconferenties brengen wij onze huurders op de hoogte van de afspraken en zij kunnen ons dan nog advies geven. De huurdersconferenties in 2017 waren zeer geslaagd, deze werden door de aanwezigen als zeer nuttig ervaren.

Ook dit jaar gaat het bestuur van HV Woonvallei weer hard aan de slag om het beste voor onze huurders te bereiken. 


Uitnodiging jaarvergadering 25 april 2018

Beste leden van de Huurders-vereniging Woonvallei. Wij nodigen u uit voor de jaar-vergadering die zal plaatsvinden op 25 april 2018 a.s. om 19.30 uur. 
De vergadering zal plaatsvinden in de Amyerhoof, Severenplein 27 te Maastricht-Amby.

Voorgaande jaren is gebleken dat onze leden met 2 personen de vergadering bezoeken.
Hier-tegen hebben wij geen bezwaar. Maar gezien artikel 6 van de statuten is per woning maar één persoon lid van de HV. Daarom kan ook maar één persoon een stem uitbrengen op de ledenvergadering.
Ik maak u erop attent dat in deze vergadering een uitleg gegeven zal worden over de de voorgenomen statutenwijzigingen. Klik hier voor de agenda.


Ik hoop op een grote opkomst en zie jullie graag op 25 april 2018.

Met vriendelijke groet,

R.Jalhay
Voorzitter HV Woonvallei